VSTUPENKY

skolenie inkluzia vzdelavanie

Školenie: Early childhood development ako nástroj prevencie vzdelávacích bariér detí z MRK a SZP

Venue
Kino Úsmev
Kasárenské námestie 1
Košice, Slovakia
Tickets
About

Pozývame vás na školenie v oblasti inkluzívneho vzdelávania pod vedením skúsenej špeciálnej pedagogičky Zuzany Révészovej, ktoré prizvukuje dôležitosť „early childhood development“ alebo rozvoja detí v ranom detstve ako efektívneho nástroja na prevenciu vzdelávacích bariér.

Školenie je vhodné pedagógov, ako i rodičov a kultúrnych profesionálov pracujúcich v oblasti neformálneho vzdelávania. Registrovať na toto bezplatné podujatie sa môžete prostredníctvom tohto formulára.


Obsah
Vplyv generačnej chudoby a jej sprievodných faktorov na akademické zručnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít a sociálne znevýhodňujúceho prostredia je známy. Program Omama už 5. rok pôsobí ako efektívny nástroj ranej starostlivosti vo viac ako 20 vylúčených lokalitách Prešovského, Košického a Banskobystrického kraja. V príspevku predstavíme program a jeho dopad z pohľadu učiteľky a špeciálnej pedagogičky s dlhoročnou praxou vo vzdelávaní týchto detí.


Lektorka: PaedDr. Zuzana Révészová, Cesta von, o.z.
Učiteľka, špeciálna pedagogička. Dlhodobo sa venuje téme inkluzívneho vzdelávania. Učila v bežnej, špeciálnej i súkromnej ZŠ žiakov s rôznymi vzdelávacími potrebami. Jej srdcovkou je najmä vzdelávanie detí z marginalizovnaných rómskych komunít. Ako metodička a lektorka spolupracovala s mnohými mimovládnymi i štátnymi organizáciami. Venuje sa vzdelávaniu pedagogických zamestnancov a podporných tímov. V súčasnosti pôsobí v Spojenej škole v Košiciach a v organizácii Cesta von ako supervízorka pre Košický kraj.


Projekt Úsmev a Radosť pre Ukrajinu je podporený grantovým programom Spolu pre deti od Karpatskej nadácie a UNICEF.